Om Banister


DAGS FÖR EN FÖRÄNDRING?

I varje förändring så finns det effektmål i fokus.


Behöver du ett andra utlåtande avseende din planerade förändring eller kanske till och med någon som frigör tid och fokuserat hjälper dig att driva förändringen mot dina mål?

Banister har som grundidé att stötta dig inom områden som förändringsledning, organisation, ledarskapsutveckling och strategisk kompetensutveckling.


Med omfattande erfarenhet från införande av verksamhetskritiska IT-system, så täcker våra tjänster också rådgivning inom områden som till exempel optimering av IT-stöd för affärsnytta och etablering av strukturer för styrning och kontroll.


Vilken förändring planerar du? 


Slå en signal, så tar vi en förutsättningslös diskussion kring dina funderingar.


Thomas Börjesson

VD